Residenties

Residenties

← Overzicht residenties

Notes and bookmarks in Papyrus by Irene Vallejo
Rehearsal, with Ire and performers, 2021
Detail from H. Hiëronymus en de Leeuw by Rogier van der Weyden
When walking, drawing, 2023
Twee vrouwen die één keel opzetten, afgevoerd by Lidy Marissing

1/5

Bo Wielders

Resident

Bo Wielders is geïnteresseerd in taal, architectuur en archiveren. In haar onderzoek richt ze zich op machtsstructuren die in deze domeinen aanwezig zijn en de gevolgen van informatie-design. Dit brengt Bo bij een focus op bibliotheken: plekken waar boeken, lichamen en gebouwen samenkomen.

Tijdens haar verblijf bij MORPHO zal Bo een lokaal archief creëren met de residenten, gebaseerd op hun tekstuele referenties. Hierbij doet ze onderzoek naar zowel de inhoud van het archiefmateriaal als de fysieke vorm die het archief kan aannemen. Daarnaast gebruikt Bo het schrijven van fictie en tekenen als onderzoeksmethoden. Hiermee poogt ze ruimte in de realiteit te maken voor het imaginaire.

Bo Wielders (1998, NL) heeft een achtergrond in sculptuur (Koninklijke Academie Beeldende Kunsten) en is momenteel bezig met een master Nederlandse Taal- en Letterkunde (Universiteit van Antwerpen). Samen met Ire vormt ze een schrijversduo genaamd Naked Sandwich.

Periode

01.04.2024 - 30.06.2024

Residentie

Onderzoek

Link

bowielders.com

Gerelateerd