Sessies

Sessies

← Overzicht sessies

City Session Patrick Van Caeckenbergh at MSK Ghent, 2023, Image: Caroline Dumalin
City Session Patrick Van Caeckenbergh at MSK Ghent, 2023, Image: Caroline Dumalin
City Session Atelier FAAR, September 2022, Image: Caroline Dumalin
City Session KMSKA, September 2022, Image: Caroline Dumalin (artwork by Frans Hals)
City Session Galerie Micheline Szwajcer, May 2022, Image: Jeannette Slütter (artwork by Ann Veronica Janssens)
City Session Sven Augustijnen at M HKA, January 2021, Image: Caroline Dumalin
City Session Museum Plantin Moretus, August 2020, Image: Julia Dahee Hong
City Session Museum Plantin Moretus, August 2020, Image: Julia Dahee Hong

1/8

City Sessions

Sessie

City sessies zijn excursies in en rond Antwerpen, waarbij we de stad en haar musea, galeries, kunstenaarsinitiatieven en andere bezienswaardigheden verkennen. Residenten maken kennis met mensen die werkzaam zijn in de kunsten en de ruimtes die zij vormgeven. Het programma volgt grotendeels de kunstactualiteit, maar besteedt ook aandacht aan historische plekken en minder zichtbare spelers. Residenten krijgen zo een blik achter de schermen van en directe contacten met het veld, en meer inzicht in en verbinding met de omringende stedelijke context.

Hier volgt een selectie uit de afgelopen jaren:

2023

Anna Laganovska, Koi Persyn & Adriënne van der Werf bij Publiek Park; Patrick Van Caeckenbergh bij MSK Gent

2022

Lucy McKenzie bij La Verrière; Davide Zulli bij Atelier FAAR; Vladimir Miller bij a.pass

2021

Adrien Tirtiaux & Sofie Dederen bij Otty Park; Sven Augustijnen bij M HKA; Dušica Dražić & Wim Janssen bij Out of Sight

2020

Micheline Szwajcer bij Galerie Micheline Szwajcer; Yannis Papadopoulos bij Museum Plantin Moretus

Sessie